Digitale Beredskabsplaner
Kriseledelse
Konstant opdateret
Brugervenligt
Overblik
Moduler
Om DBI
Kontakt
English
Logon

Hændelseshåndtering og kriseledelse

Digitalt Beredskab har indbygget hændelseshåndtering, således at alle hændelsestyper kan oprettes aktivt og tilknyttes ActionCards. På den måde kan medarbejdere med særligt beredskabsansvar aktiveres ved hjælp af flash sms, alm. sms eller mail. Dette betyder, at medarbejderne kan aktiveres rettidigt og derved minimere effekten af en krise.

Medarbejderne kan tilgå deres ActionCards og kvittere for udførslen af ActionCardets punkter. Lederen af krisen opdateres derefter automatisk og har konstant viden om, hvor virksomheden befinder sig i hændelsesforløbet, hvem der har gjort hvad og hvad der ikke er gjort. Digitalt Beredskab giver muligheden for kommunikation mellem medarbejderne og den beredskabsansvarlige under en krise. Platformen sikrer, at al kommunikation og alle handlinger bliver logget og gemt til efterfølgende evaluering og dokumentation.

Lederen af en krise kan live følge udviklingen af krisen via et Dashboard. Dashboardet viser alle aktive ActionCards og har et digitalt whiteboard tilknyttet til yderligere kommentarer. Lederen kan ligeledes oprette nye ActionCards online under en hændelse og imødegå eventuelle uforudsete elementer i en krise - og på den måde reagere hurtigt, aktivt og effektivt. Lederen kan, efter den kritiske situation er blevet håndteret og afsluttet, afvikle hændelsen fra centralt hold. Lederen kan give samtlige medarbejdere - eller grupper af medarbejdere - besked om afmelding af hændelsen.