Digitale Beredskabsplaner
Kriseledelse
Konstant opdateret
Brugervenligt
Overblik
Moduler
Om DBI
Kontakt
English
Logon

Digitale Beredskabsplaner

DBI’s Digitalt Beredskab er et unikt værktøj til din virksomhed og din beredskabsansvarlige

DBI’s digitale beredskabsplan fokuserer på en pragmatisk og handlingsorienteret tilgang, samt overskuelighed og tilgængelighed, hvilket giver din virksomhed den rette tilgang til beredskabsplanlægning.

Den digitale beredskabsplan opbygges efter branche, virksomhedsstørrelse og kompleksitet, hvorfor planen er tilrettet lige netop din virksomhed og dine specifikke og specielle forhold. DBI kan ud over facilitering af planen, hjælpe din virksomhed med implementeringen af planen.

Den digitale beredskabsplan handler ikke kun om bål og brand. Den behandler også dine og din virksomheds risikoobjekter, støtter udviklingen af en sikrings- og beredskabspolitik, og bidrager til en positiv sikkerhedskultur i virksomheden. Digitalt Beredskab er et centralt element i din virksomheds fundament for beredskabsplanlægning.

En online beredskabsplan hjælper din virksomheds beredskabs- og evakueringsansvarlige ved at skabe større viden hos medarbejderne om flugtvejs- og evakueringsforhold, herunder flugtvejsplaner og samlingsplads.

Online beredskabsplanen kan suppleres med en nød- og beredskabstaske, der i tilfælde af en ulykke støtter den operative indsats og hjælper til en kortest mulig downtime efter en hændelse.

Digitalt Beredskab bygger på en idelogi om, at beredskab skal være nemt og brugervenligt, agilt og dynamisk samt tilpasset og indarbejdet.

Ideologien betyder, at Digitalt Beredskab bliver en aktiv del af dagligdagen hos din virksomhed og sikrer at medarbejderne finder brugen naturlig . Med DBI som host af din online beredskabsplan går din beredskabsplan ikke ned på grund af en eventuel nødsituation på din virksomhed.