Digitale Beredskabsplaner
Moduler
Risikoanalyse og Risikostyring
Mediemonitorering
Uddannelse og træning
Om DBI
Kontakt
English
Logon

Analyse og styring af risici

Du får muligheden for at oprette et dynamisk register for dine risici, målparametre og procesaktiviteter, der hjælper dig med at styre dit arbejde med beredskabsplanlægning og Risk Management.

Digitalt Beredskab giver dig muligheden for - kvalitativt og kvantitativt - at behandle dine trusler og risici. Det vil være muligt at opstille dynamiske processer og aktiviteter samt tildele ansvarlige og deadlines til behandling af de enkelte risici og trusler.

Du vil via modulet kunne opsætte mitigerende tiltag i forhold til identificeret risici og kan derved du begynde at danne dig et overblik over de økonomiske forhold i din risikostyring.

Digitalt Beredskab hjælper dig i processen med kommunikation og behandling af risici, således at arbejdet med beredskabsplanlægning og Risk Management bliver brugervenligt, nemt og bekvemt.

Du har ligeledes via modulet mulighed for at bestille rådgivning i forhold til de problemstillinger, du har identificeret under din risikoidentificering. DBI har i vores rådgivningsafdelinger kompetencer inden for sikring, brand, supply chain, cyber-sikkerhed og efterforskning.

Modulet er stadig under udvikling, så har du specifikke spørgsmål, eller vil du høre nærmere så kontakt os.