Orientering for kunder og gæster i Certification

Vigtig orientering til kunder og gæster hos DBI Certification vedrørende begrænsning af coronasmitte
Opdateret den 24. juni 2021


Før du kommer til DBI Certification
Som kunde eller gæst hos DBI Certification skal du ikke møde op, hvis du er sløj, syg eller har symptomer på virus. Dette gælder også forkølelse og hoste. Du skal heller ikke møde op, hvis du har pårørende, der er smittet med virus. Hvis du venter på en corona test eller er blevet testet, skal du først møde på DBI, når du har et negativ svar på denne test. Vi forbeholder os ret til at afvise kunder og gæster, som viser tegn på sygdom eller smitte. Har du nogen spørgsmål til denne orientering, så ring til din kontaktperson.

Når du ankommer til DBI
Vi har valgt at separere gæster og medarbejdere mest muligt for at vi på den måde kan begrænse smitterisikoen for begge parter. Dette glæder både adgang, ophold, forplejning og toiletforhold. Derfor er det vigtigt, at du følger anvisningerne i denne orientering.

Når du ankommer til DBI Certification, skal du fortsat henvende dig i DBI’s reception. Vi vil bede dig benytte vores spritstandere med det samme, du kommer ind i huset. Vi giver ikke hånd, når vi hilser på hinanden.


Coronatest
Før ankomsten til Danmark eller DBI, skal du som udenlandsk kunde:


Ophold hos DBI Certification
Al ophold for gæster foregår i receptionsområdet og i de tilknyttede mødelokaler. Der vil ikke være adgang til resten af DBI. DBI’s personale vil så vidt muligt undgå ophold i receptionsområdet.

Forplejning ved længere møder foregår i mødelokalerne, som forbeholdes vores gæster og deres kontaktpersoner. Hvad angår toiletfaciliteter, er toiletterne i receptionen og kantinegang forbeholdt vores gæster.

DBI’s øvrige toiletter forbeholdes personalet.

Husk generelt at holde afstand til personer, undlad fysisk kontakt, og vask og sprit dine hænder jævnligt.


Generelle DBI-tiltag mod smittespredning
Vi har iværksat følgende generelle tiltag:

 1. DBI er fuldt opdateret på myndighedernes anbefalinger og efterlever dem.
 2. Der er indført procedurer, der skal minimere smittefare på alle DBI’s kontorer.
  • Spritstandere og -dispensere overalt i huset.
  • DBI-medarbejdere arbejder hjemmefra, hvis og når det er muligt.
  • Medarbejdergrupper opholder sig fortrinsvis i egne afdelinger.
  • Minimering af kontakt mellem medarbejdere og gæster i huset.
  • Begrænsning af medarbejderes og gæsters adgang til forskellige dele af huset.
  • Der er udarbejdet planer for personalegrupper og gæster i forbindelse med benyttelse af fællesområder, forplejning og toiletforhold.
  • Løbende orientering til gæster om adfærd og tiltag forud for besøg.
  • Løbende orientering til medarbejdere om adfærd i forhold til gæster og kolleger.
 3. DBI og DBI Certification rejseaktiviteter skal godkendes af nærmeste leder og DBI modtager kun udenlandske gæster med et anerkendelsesværdigt formål i Danmark og fra risikofrie lande, se officielt landekort her.
 4. Link til det nationale varslingssystem: Link til den nationale varslingsoversigt
 5. Vi opfordrer vores medarbejdere til at følge myndighedernes anbefalinger vedrørende deres private rejseaktiviteter. Skulle der være medarbejdere, der af private årsager har valgt at rejse til et risikoland, er der indført procedurer for, hvordan de skal vende tilbage til arbejdspladsen.
 6. Vores beredskabsgruppe overvåger løbende udviklingen, og vi indfører yderligere krav i det omfang, det måtte blive nødvendigt.
 7. Vi har etableret et digitalt beredskab for at sikre, at medarbejdere og gæster i huset er konstant opdateret på situationen.


Løbende opdatering
Vi følger myndighedernes anbefalinger og tilpasser vores tiltag løbende afhængigt af udviklingen. Alle tiltag opdateres løbende på www.Brandogsikring.dk/corona via et direkte feed fra vores digitale beredskabsplan.

Afsnitsversion: 17.0