Orientering for kunder og gæster i Prøvning

Vigtig orientering til kunder og gæster hos DBI Prøvning/Brandtest vedrørende begrænsning af coronasmitte
Opdateret den 7. januar 2021

Før du kommer til DBI
Som kunde, gæst eller håndværker hos DBI skal du ikke møde op, hvis du er sløj, syg eller har symptomer på virus. Dette gælder også forkølelse og hoste. Du skal heller ikke møde op, hvis du har pårørende, der er smittet med virus. Hvis du venter på en coronatest, eller er blevet testet, skal du først møde på DBI, når du har et negativ svar på denne test. Vi forbeholder os retten til at afvise kunder og gæster, der viser tegn på sygdom eller smitte. Har du spørgsmål til denne orientering, så ring til din kontaktperson.


Coronatest
Før ankomsten til Danmark eller DBI, skal du som udenlandsk kunde fra EU, Norden eller lande uden for Schengen, som ikke er omfattet af undtagelserne i grænseområderne i Sverige, Norge og Tyskland:


Når du ankommer til DBI
Vi har valgt at separere gæster og medarbejdere mest muligt for at vi på den måde kan begrænse smitterisikoen for begge parter. Dette glæder både adgang, ophold, forplejning og toiletforhold. Derfor er det vigtigt, at du følger anvisningerne i denne orientering.

Når du ankommer til DBI på første prøvnings- eller testdag, skal du henvende dig i DBI’s reception. Vi vil bede dig benytte vores spritstandere med det samme, du kommer ind i huset. Vi giver ikke hånd, når vi hilser på hinanden.

På evt. efterfølgende prøvnings- og testdage vil din kontaktperson anvise mødested.


Brug af mundbind på DBI
Når du er gæst på DBI, er der krav om brug af mundbind i fællesområderne omkring receptionen, kantinen, gangarealerne omkring kantinen og atriumet.

Der er placeret håndsprit og mundbind ved indgangen til receptionen.


Ophold hos DBI
Al ophold for prøvningskunder/gæster hos DBI foregår i prøvningshallen og kantinen. Der vil ikke være adgang til resten af DBI. Du vil have faste kontaktpersoner og ikke være i kontakt med prøvningsafdelingens øvrige medarbejdere. I prøvningsafdelingen vil der ikke være adgang for DBI’s øvrige medarbejdere.

Forplejning vil fortsat foregå i kantinen, som forbeholdes vores gæster og deres kontaktpersoner. Det vil være en separat del af kantinen forbeholdt for vores prøvningsgæster og deres kontaktpersoner. Adgangsvejen til kantinen er ændret, så du går direkte ind i kantinen ude fra parkeringspladsen. Følg skiltene. DBI’s øvrige medarbejdere spiser i afdelingerne og benytte ikke kantinen.

Hvad angår toilet- og omklædning, vil disse blive udpeget af DBI for vores testkunder.

Husk generelt at holde afstand til personer, undlad fysisk kontakt samt vask og sprit dine hænder jævnligt.


Generelle DBI-tiltag mod smittespredning
Vi har iværksat følgende generelle tiltag:

 1. DBI er fuldt opdateret på myndighedernes anbefalinger og efterlever dem.
 2. Der er indført procedurer, der skal minimere smittefare på alle DBI’s kontorer.
  • Spritstandere og -dispensere overalt i huset.
  • DBI-medarbejdere arbejder hjemmefra, hvis og når det er muligt.
  • Medarbejdergrupper opholder sig fortrinsvis  i egne afdelinger.
  • Minimering af kontakt mellem medarbejdere og gæster i huset.
  • Begrænsning af medarbejderes og gæsters adgang til forskellige dele af huset.
  • Der er udarbejdet planer for personalegrupper og gæster i forbindelse med  benyttelse af fællesområder, forplejning og toiletforhold.
  • Alle ansatte og gæster skal bære mundbind i fællesområderne (kantinen, receptionen, gangene og atrium)
  • Løbende orientering til gæster om adfærd og tiltag forud for besøg.
  • Løbende orientering til medarbejdere om adfærd i forhold til gæster og kolleger.
 3. DBI og DBI Certification rejseaktiviteter skal godkendes af nærmeste leder og DBI modtager kun udenlandske gæster med et anerkendelsesværdigt formål i Danmark og fra risikofrie lande, se officielt landekort her.
 4. Restriktioner i Danmark lige nu: Link til den nationale varslingsoversigt
 5. Vi opfordrer vores medarbejdere til at følge myndighedernes anbefalinger vedrørende deres private rejseaktiviteter. Skulle der være medarbejdere, der af private årsager har valgt at rejse til et risikoland, er der indført procedurer for, hvordan de skal vende tilbage til arbejdspladsen.
 6. Vores beredskabsgruppe overvåger løbende udviklingen, og vi indfører yderligere krav i det omfang, det måtte blive nødvendigt.
 7. Vi har etableret et digitalt beredskab for at sikre, at medarbejdere og gæster i huset er konstant opdateret på situationen.


Løbende opdatering
Vi følger myndighedernes anbefalinger og tilpasser vores tiltag løbende afhængigt af udviklingen. Alle tiltag opdateres løbende på www.Brandogsikring.dk/corona via et direkte feed fra vores digitale beredskabsplan.

Afsnitsversion: 27.0