Orientering for kursister

Vigtig orientering til kursister hos DBI vedrørende begrænsning af sygdom
Opdateret 6. oktober 2021


Før du kommer til DBI
Som kursist hos DBI skal du ikke møde op, hvis du er sløj, syg eller har symptomer. Afventer du svar på en coronatest eller på at blive testet, skal du først møde på DBI, når du har et negativ svar på din test. Vi forbeholder os ret til at afvise kursister, som viser tegn på sygdom eller smitte. Har du spørgsmål til denne orientering, kan du rette henvendelse til DBI's kursusafdeling.


Når du kommer til DBI
Når du ankommer til DBI på første kursusdag, skal du henvende dig i DBI’s reception. Når du kommer indenfor i vores faciliteter, beder vi dig benytte spritstanderne med det samme.

På evt. efterfølgende kursusdage vil din underviser anvise mødested.


Ophold hos DBI
Al ophold for kursister foregår generelt i receptions-, kantine- og undervisningsområder. Der vil ikke være adgang til resten af DBI.

Forplejning foregår i DBI's kantine, som er forbeholdt gæster og kursister. Inden du tager af buffetten eller morgenmaden, bedes du følge vejledningen på billedet nedenfor. Toiletfaciliteter for gæster findes i receptionen, på kantinegangen og i undervisningsområderne. DBI’s øvrige toiletter forbeholdes personalet.

Husk generelt at holde afstand til andre personer og vaske eller spritte dine hænder jævnligt.


Generelle DBI-tiltag mod sygdom
Vi har iværksat følgende generelle tiltag:

 1. DBI er fuldt opdateret på myndighedernes anbefalinger og efterlever dem.
 2. Der er indført procedurer, der skal minimere smittefare på alle DBI’s kontorer.
  • Spritstandere og -dispensere overalt i huset.
  • DBI-medarbejdere arbejder hjemmefra, hvis de viser tegn på sygdom.
  • Der er udarbejdet planer for personalegrupper og gæster i forbindelse med benyttelse af fællesområder, forplejning og toiletforhold.
  • Løbende orientering til gæster om adfærd og tiltag forud for besøg.
  • Løbende orientering til medarbejdere om adfærd i forhold til gæster og kolleger.
 3. DBI følger til det nationale varslingssystem: Link til den nationale varslingsoversigt
 4. Vi opfordrer vores medarbejdere til at følge myndighedernes anbefalinger i forbindelse med private rejseaktiviteter.
 5. Vi har etableret et digitalt beredskab for at sikre, at medarbejdere og gæster i huset er konstant opdateret på DBI's vejledninger og retningslinjer.


Løbende opdatering
Vi følger myndighedernes anbefalinger og tilpasser vores tiltag løbende afhængigt af udviklingen. Alle tiltag opdateres løbende på www.brandogsikring.dk/corona via et direkte feed fra vores digitale beredskabsplan.

Afsnitsversion: 29.0