Orientering for kursister

Vigtig orientering til kursister hos DBI vedrørende begrænsning af coronasmitte
Opdateret 14. april 2021


Fysiske kurser
DBI-kurser
Det er vigtigt, at man er testet, inden fremmøde. Dvs. man skal være i stand til at fremvise en negativ test for COVID-19, der er højst 72 timer gammel (vi godtager kvik-, lyn- og PCR-test).

AMU-kurser
Hvert AMU-kursus starter med en Corona-selvtest:  Testen gennemføres som selvtest umiddelbart ved kursusstart, under vejledning af én af vores supervisorer. Svaret foreligger efter ca. 15 minutter, og du må først tage mundbindet af, når du har en negativ test. Varer dit kursus mere end 4 dage skal du testes hver fjerde dag, dvs. varer dit kursus en uge, bliver du testet mandag og torsdag.

Vi informerer kursister direkte, hvis et kursusforløb påvirkes af eventuelle Corona-relaterede restriktioner.
Klik ind og se alle vores kurser her: www.brandogsikring.dk/kurser


Før du kommer til DBI
Som kursist hos DBI skal du ikke møde op, hvis du er sløj, syg eller har symptomer på virus. Dette gælder også forkølelse og hoste. Du skal heller ikke møde op, hvis du har pårørende, der er smittet med virus. Hvis du venter på en corona test eller er blevet testet, skal du først møde på DBI, når du har et negativ svar på denne test. Vi forbeholder os ret til at afvise kursister, som viser tegn på sygdom eller smitte. Har du nogen spørgsmål til denne orientering, så ring venligst til DBI undervisnings afdeling for supplerende information.


Når du kommer til DBI
Vi har valgt at separere gæster og medarbejdere mest muligt for at vi på den måde kan begrænse smitterisikoen for begge parter. Dette glæder både adgang, ophold, forplejning og toiletforhold. Derfor er det vigtigt, at du følger anvisningerne i denne orientering.

Når du ankommer til DBI på første kursusdag, skal du henvende dig i DBI’s reception. Når du kommer indenfor, beder vi dig benytte vores spritstandere med det samme. Vi giver ikke hånd, når vi hilser på hinanden.

På evt. efterfølgende kursusdage vil din underviser anvise mødested.


Brug af mundbind på DBI
Mens du er kursist hos DBI er der krav om brug af mundbind i fællesområderne omkring receptionen, kantinen, gangarealerne omkring kantinen og atriumet.

det er kun under undervisning i lokalet og spisning i kantinen du ikke behøver at bære mundbind på DBI.

Der er placeret håndsprit og mundbind ved indgangen til receptionen.


Ophold hos DBI
Al ophold for kursister foregår i receptions, kantine og undervisningsområder. Der vil ikke være adgang til resten af DBI. DBI’s personale vil så vidt muligt undgå ophold i disse områder.

Forplejning foregår i DBI kantine, som forbeholdes vores kursister og deres underviser. Hvad angår toiletfaciliteter, er toiletterne i receptionen, kantinegang og undervisningsområder, forbeholdt vores gæster.

DBI’s øvrige toiletter forbeholdes personalet.

Husk generelt at holde afstand til personer, undlad fysisk kontakt, og vask og sprit dine hænder jævnligt.


Generelle DBI-tiltag mod smittespredning
Vi har iværksat følgende generelle tiltag:

 1. DBI er fuldt opdateret på myndighedernes anbefalinger og efterlever dem.
 2. Der er indført procedurer, der skal minimere smittefare på alle DBI’s kontorer.
  • Spritstandere og -dispensere overalt i huset.
  • DBI-medarbejdere arbejder delvis hjemmefra, hvis og når det er muligt.
  • Medarbejdergrupper opholder sig fortrinsvis  i egne afdelinger.
  • Minimering af kontakt mellem medarbejdere og gæster i huset.
  • Begrænsning af medarbejderes og gæsters adgang til forskellige dele af huset.
  • Alle ansatte og gæster skal bære mundbind i fællesområderne (BSC, kantinen, receptionen, gangene og atrium)
  • Der er udarbejdet planer for personalegrupper og gæster i forbindelse med  benyttelse af fællesområder, forplejning og toiletforhold.
  • Løbende orientering til gæster om adfærd og tiltag forud for besøg.
  • Løbende orientering til medarbejdere om adfærd i forhold til gæster og kolleger.
 3. DBI og DBI Certification rejseaktiviteter skal godkendes af nærmeste leder og DBI modtager kun udenlandske gæster med et anerkendelsesværdigt formål i Danmark og fra risikofrie lande, se officielt landekort her.
 4. Link til det nationale varslingssystem: Link til den nationale varslingsoversigt
 5. Vi opfordrer vores medarbejdere til at følge myndighedernes anbefalinger vedrørende deres private rejseaktiviteter. Skulle der være medarbejdere, der af private årsager har valgt at rejse til et risikoland, er der indført procedurer for, hvordan de skal vende tilbage til arbejdspladsen.
 6. Vores beredskabsgruppe overvåger løbende udviklingen, og vi indfører yderligere krav i det omfang, det måtte blive nødvendigt.
 7. Vi har etableret et digitalt beredskab for at sikre, at medarbejdere og gæster i huset er konstant opdateret på situationen.


Løbende opdatering
Vi følger myndighedernes anbefalinger og tilpasser vores tiltag løbende afhængigt af udviklingen. Alle tiltag opdateres løbende på www.Brandogsikring.dk/corona via et direkte feed fra vores digitale beredskabsplan.

Afsnitsversion: 26.0